*

Așa cum există o ”artă de a călători” sau o ”artă de a povesti”, există și o ”artă de a te informa” despre tot este mai interesant și de folos omului trăitor pe Planeta Albastră. Niciodată nu voi spune că am aflat destul sau că am aflat totul despre orice. O mare parte a timpului meu liber îl petrec colindând Lumea Planetei Albastre, adunând imagini și informații prețioase despre Istoria Planetei, despre Istoria Umanității, despre Învățături ale unor mari maeștri spirituali, informații din domeniile științei, tehnologiei, culturii, din domeniul artei și despre multe alte lucruri care îmi bucură privirea, mintea și sufletul. Vreau să aflu cât mai multe din ”Pomul Cunoașterii”, chiar dacă, după cum susțin unii, Dumnezeu l-ar fi alungat pe Om din Rai, tocmai pentru că ”a mâncat din Fructul Oprit al Pomului Cunoașterii”. Oare, să-l fi făcut Dumnezeu pe Om doar ca să se plimbe pe Pământ, fără a avea o menire, un rost !? Adevărul este doar pe jumătate spus. Dumnezeu nu l-a pedepsit pe om pentru că a ”mâncat din Fructul Pomului Cunoașterii”, ci pentru că a ales din ”Cunoaștere”, pe lângă altele, și gândirea Egoului Negativ, adică a Răului.

marți, 9 august 2016


The magnificent Peles Castles, with its fairytale turrets and pointed towers rising above acres of green meadows sprinkled with haystacks, was built as a summer residence by Romania's longest serving monarch, King Carol I, who died and was buried here in 1914, just months after the castles completion. Peles Castle was the first castle in Europe to have central heating and electricity.
---------------
Magnific Peles Castele, cu turnulețe de basm și turnuri ascuțite în creștere de mai sus de acri de pajiști verzi presărate cu căpițe, a fost construit ca resedinta de vara a monarhului cel mai longeviv din România, Regele Carol I, care a murit și a fost îngropat aici, în 1914, la doar câteva luni după finalizarea castelului. Castelul Peles a fost primul castel din Europa, care a avut încălzire centrală și energie electrică.