ICOANE CATOLICE
Ave, Maria
Ave, María, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Bucură-te, Marie
Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii
acum şi în ceasul morţii noastre.
Amin.